Kasinoiden tulojen jakaminen kunnan projekteihin

Suomessa toimii ainoastaan yksi uhkapelejä järjestävä taho ja tämä on Veikkaus. Vaikka yrityksellä ei olekaan nettikasinoa, jossa jaettaisiin ilmaiskierroksia tai muita bonuksia, pääsevät kaikki pelaajat nauttimaan Veikkaukselle menettämistään rahoista suoraan arjessa. Suomen lain mukaan uhkapeleistä saadut voitot tulee jakaa valtiolle seuraavalla tavalla:

4 % menee hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

43 % autetaan sosiaali- ja terveysministeriötä

53%, eli suurin osuus, menee opetus- ja kulttuuriministeriölle, taiteen, tieteen, urheilun, liikunnan ja nuorisotyön avustamiseen.

Tämä tarkoittaa, että suurin osa suomalaisista kokee kulttuuria, urheilua, viihdettä ja terveydenhoitoon liittyviä palveluita vuosittain, ainoastaan Veikkauksen ansiosta.

Kohteita ovat esimerkiksi:

 • Kriisitilanteiden helpottaminen

Turvatalojen ylläpitäminen ja kriisiavun tarjoaminen erilaisissa tilanteissa, sekä elämänhallintaan ja arjessa suoriutumiseen keskittyvien opastusten tarjoaminen.

 • Hevosurheilun kehittäminen

Ravikilpailuiden palkintoihin, kilpailujen järjestämiseen, hevosten hyvinvointiin ja moniin muihin hevosurheilun ja kasvatuksen kehityskohtiin suunnistuva apu.

 • Lasten, perheiden ja nuorten auttaminen

Sijaisperheiden hankkimiseen ja toimintaan, sekä neuvontapalveluiden ja useiden muiden lasten, perheiden ja nuorten auttamiseen keskittyneiden keinojen rahoittaminen.

 • Vanhoille ihmisille avuksi

Ystävätoiminnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, samalla panostaen toimintakyvyn nostamiseen ja vapaaehtoisten ohjaamiseen.

 • Mielenterveysongelmien, päihdeongelmien ja riippuvuuksien hoitoon

Moniongelmaisille ihmisille tarjottua matalan kynnyksen apua, johon kuuluu myös rikosuhripäivystys. Kriisipuhelintoiminta ja verkkokriisiauttaminen ovat myös vahvasti osana projektia.

 • Liikunnan edistämiseen

Erilaisille urheiluseuroille jaettavat avut, liikuntapaikkojen rakentaminen, sekä kunnostaminen ja muut vastaavat toimet, mitkä kehittävät erityisesti nuorten liikunta mahdollisuuksia.

 • Vammaistyöhön ja sairaustyöhön

Tehtävänä on ehkäistä sairauksia ja esimerkiksi syrjäytymistä ja kehittää vertaistukitoimintaa. Ohjelmaan kuuluu myös asuntojen hankkiminen kehitysvammaisille ja kuntoutuksen tarjoaminen.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Asunnottomuuden vähentämiseen ja tukiasuntojen kehittämiseen keskittynyt hanke, jossa myös tarjotaan kotitalousneuvontaa ja esimerkiksi järjestetään vertaissovittelutoimintaa kouluissa lapsille ja nuorille. Tukea menee myös esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden naisten tukemiseen.

 • Tieteen tukemiseen

Eri tieteenalojen laitosten ja tutkimusten rahoittaminen, tähdäten myös kansainväliseen yhteistyöhön ja tiedon tuottamiseen.

 • Työllisyyden luomiseen

Veikkaus keskittyy maahanmuuttajien tukemiseen työelämävalmennusten ja työpajojen kautta, erityisesti keskittyen alle 30 vuoden ikäisiin työttömiin.

 • Veteraaneille

Vuosittain lahjoitetaan jopa 100 miljoonaa, auttamaan Suomen sotien veteraaneja pärjäämään paremmin arjessa ja selviämään kuntoutuksista, jotka usein johtuvan sodan jättämistä jäljistä.